Biedrības misija un uzdevumi

Biedrības misija

Liepas muižas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības atdzīvināšana un saglabāšana ciešā starptautiskā sadarbībā, kā arī multikulturālo projektu realizācija kultūras, mākslas un rekreācijas jomā.

Biedrības uzdevumi

  1.Rekonstrukcijas un restaurācijas pasākumu kompleksa veikšana
  • Vēsturiskās muižas struktūras atjaunošana
  • Muižas ēku rekonstrukcija un restaurācija
  • Ekspozīciju un izstāžu laukumu iekārtošana
 2. Vides labiekārtošanas pasākumu veikšana
  • Drenāžas darbi un dīķu kaskādes atjaunošana
  • Liepas parka teritorijas attīrīšana un atjaunošana
  • Antropogēno atkritumu, veco un iznīcināto celtņu novākšana
  • Maršruta tīkla radīšana pastaigām parkā
  • Lapeņu, pergolu, mākslas objektu būvniecība muižas teritorijā
  • Dārza saimniecības atjaunošana
    3. "Starptautiskā Kultūras un izstādes centra "Искусство в рекреации"(Māksla rekreācijā) izveidošana “Liepas muižas attīstības biedrības” ietvaros.

Kā kļūt par biedrības biedru

Arī Jūs varat kļūt par Liepas muižas Attīstības biedrības locekli un piedalīties muižas atjaunošanā un attīstībā, dodot savu nenovērtējamo ieguldījumu lieliskā darbā: uzzināt vairāk.